محصولات انباری بر خلاف آنچه كه اغلب تصور می شود تنها به چند قلم از غلات و يا حبوبات محدود نمی شود بلكه بطور كلی تمام مواد غذايی ، صنعتی و غيره را كه به نحوی در انبار ها ، سيلو ها و منازل نگهداری می شوند و مورد حمله آفات قرار می گيرند را شامل می شود. بنابراين انواع غلات ، حبوبات ، محصولات آردی ، نان ، دانه های روغنی، بذرها ، ميوه های خشک، مواد گوشتی ، داروئی ، چوبی ، پشمی ، نخی ، منسوجات ، پوست ، كلكسيون های جانوری ، كتابخانه ها و صد ها اقلام ديگر می توانند جز محصولات انباری محسوب شوند هر كدام از اين مواد دارای آفات ويژه خود می باشند كه مهمترين آنها را حشرات تشكيل می دهند.

يک نظر كوتاه بمقدار خسارات آفات انباری روی توليدات كشاورزی مختلف نشان می دهد كه هر سال ميلياردها تومان به اقتصاد كشورهای در حال رشد و توسعه از اين راه زيان وارد می شود كه اگر روزی انسان موفق به جلوگيری از اين ضايعات بشود و يا مقدار اين زيان ها را بحداقل كاهش دهد مسلماً در بهبود زندگی اجتماعی مردم و اقتصاد كشورها بسيار موثر خواهد شد .

اهميت آفات انباری

آفات انباری دسترنج نهايی توليد كننده را مورد حمله قرار می دهند در صورتي كه برای آفات زراعی و باغی، گياه می تواند خسارت را تا حدودی جبران كند ولی محصولات انباری اين قدرت را ندارند و دچار آسيب كمی و كيفي می شوند. بقايای افات انباری در محصولات انباری بويژه محصولات غذايی از نظر بهداشتی مضر است. بر خلاف افات در محيط باز كه تحت كنترل عوامل طبيعی مختلف قرار می گيرند آفات انباری در محيط های ساده تر و مناسب هستند و زودتر به صورت طغيانی در می آيند. با توسعه تجارت داخلی و خارجی، آفات انباری می توانند سريعا از يک نقطه به نقطه ديگر منتقل شده و باعث آلودگی شوند. بعضی از آفات انباری می توانند هم در مزرعه و هم در انبار خسارت وارد سازند و يكی از محيط ها كانون الودگی را براي مكان ديگر فراهم می كند. آفات انباری معمولا تنوع ميزبانی دارند برای همين روش های مختلف انبارداری در كنترل آنها اهميت ويژه دارد. بسياری از افات انباری حاصل تغيير رژيم غذايی حشرات بی زيان هستند. افات انباری همه جا زی هستند. موجودات زنده ای كه به محصولات انباری خسارت می زنند شامل: حشرات، كنه ها، جوندگان و قارچ ها هستند.

شرکت نوژن گستر پاک زیست با استفاده از روش های صحیح، اصولی و ایمن اقدام به مبارزه مؤثر با آفات انباری شامل انواع حشرات و جوندگان موذی در محیط انبارها و سیلوها می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *