روش‌های تلفیقی در کنترل آفات، رویکردی مؤثر و کارآمد برای مدیریت و کنترل آفات در محیط زندگی است. این روش‌ها، به ترکیب چندین روش و فناوری مختلف برای کاهش جمعیت و آسیب‌های ناشی از آفات می‌پردازند. این تلفیق‌ها معمولاً شامل استفاده از روش‌های بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی به صورت همزمان یا ترکیبی می ­باشند.

روش‌های تلفیقی در کنترل آفات به مدیریت بهینه منابع و بهره‌گیری از رویکردهای پایدار کمک می‌کنند. این روش‌ها باعث کاهش مقاومت آفات به آفت‌کش‌ها می‌شوند و در کنار حفظ تنوع زیستی، در به حداقل رساندن خطرات آلودگی بهداشتی و زیست‌محیطی نیز کمک می‌کنند.

به طور خلاصه، استفاده از روش‌های تلفیقی در کنترل آفات، یک رویکرد هوشمندانه و کارآمد در کاهش آسیب‌ها و تهدیدات ناشی از آفات است. این روش‌ها با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در کنترل آفات، به حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها کمک می‌کنند.