شپشه برنج با نام علمی Sitohilus oryzae از مهمترین آفات برنج و غلات در انبارها و سیلوها است. حشره كامل برنگ قهوه ای تيره كه طول بدن آن ۳ تا ۵ ميليمتر می باشد. روی پيش گرده از فرورفتگی های گرد پوشيده شده و در كناره جلوی آن فرورفتگی های رديفی درشت، مانند كمربند وجود دارد. شيارهای طولی بالپوش ها كاملاً مشخص و بين اين شيارها فرورفتگی های ريزی وجود دارد. رنگ عمومی بالپوش ها قهوه ای تيره و روی هر بالپوش دو لكه بزرگ به رنگ قهوه ای روشن يكی در نزديكی قاعده و ديگری در انتها ديده می شود. شپشه برنج دارای بال های زيری فعال است كه به موقع از آنها برای پرواز در مزارع غلات استفاده می كند. حشرات نر از روی آخرين حلقه شكم كه برآمده است از ماده ها قابل تشخيص می باشند. خرطوم نرها نسبت به ماده ها هم ضخيم تر و هم كوتاهتر است. تخم و لارو عيناً مانند تخم و لارو شپشه گندم و قدری كوچكتر از آنها می باشند.

منشأ اين حشره احتمالاً هندوستان است. اين حشره در نقاط گرمسيری و نيمه گرمسيری زندگی می كند. خسارت عمده اين حشره در درجه اول مربوط به لارو آن است اما خود حشره كامل نيز در طول زندگی از دانه تغذيه می كند. شپشه برنج نه تنها به برنج بلكه به تمام غلات انباری مانند گندم، جو، ذرت، چاودار و غيره حمله می كند. همچنين می تواند از سبوس و آرد نيز تغذيه نمايد. ولی در اين صورت قادر به توليد مثل نخواهد شد. اين حشره گاهی به دانه های بقولات نيز حمله می كند ولی لاروها در همان اوایل مراحل رشدی از بين می روند. طول عمر حشرات كامل به طور متوسط ۴ تا ۵ ماه و گاهی به ۷ تا ۸ ماه نيز می رسد كه در اين مدت ۴۰۰ الی ۵۷۶ عدد تخم می گذارد. در شرايط ۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۷۰ درصد طول دوره رشدی اين حشره به مدت ۲۸ تا ۳۰ روز طول می كشد. بنابراين در سال ۵ تا ۶ و گاهی ۷ تا ۸ نسل می تواند ايجاد كند.

شرکت نوژن گستر پاک زیست با بهره گیری از افراد متخصص و باتجربه و با شناسایی دقیق انواع آفات انباری، راهکارهای کنترل اصولی و علمی مخصوص هر آفت را ارائه می دهد. این راهکارها شامل برنامه مدیریت تلفیقی کنترل آفات است که در این برنامه، مبارزه شیمیایی و سمپاشی همواره جزء آخرین مراحل توصیه شده برای کنترل آفات است. با ما در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *