متدهای روز دنیا در کنترل آفات محیط عمومی و خانگی بر اساس فناوری‌ها و رویکردهای نوین، بهبود کنترل آفات و حفظ بهداشت محیط را فراهم می‌کنند.

شرکت نوژن گستر پاک زیست با به کارگیری افراد تحصیل کرده دانشگاهی در رشته­ های گیاهپزشکی، دکترای حشره­ شناسی و مهندسی بهداشت محیط، همواره از به روز ترین تکنیک ها و متدهای دنیا در امر مبارزه با آفات بهداشتی در اماکن عمومی و خانگی بهره می ­گیرد. متخصصین شرکت نوژن گستر پاک زیست، به صورت مداوم و پیوسته، مقالات روز دنیا را دریافت و مطالعه کرده و از نتایج ثبت­ شده در این مقالات در به کارگیری روش­ ها و متدهای سمپاشی و مبارزه با آفات استفاده می­ نمایند. به کارگیری روش­ های نوین ثبت شده در مقالات علمی روز دنیا و برقراری ارتباط و مکاتبه با دانشمندان دنیا جهت دریافت راهکارهای نوین در امر مبارزه با آفات بهداشتی از جمله رویکردهایی است که در این شرکت مورد تأکید ویژه قرار دارد.