در طول زمان استفاده مکرر از آفت کش علیه حشره آفت می تواند منجر به ایجاد مقاومت به آفت کش شود. در واقع با هربار سمپاشی، جمعیت حساس از بین می رود و حشرات مقاوم باقی مانده و بعد از چند نسل، جمعیت حشرات مقاوم زیاد شده و در نهایت جمعیتی از حشره باقی می ماند که به طور کامل در برابر سموم مقاوم هستند. به عبارت دیگر تغییری در جمعیت به وجود می آید که در نتیجه آن جمعیتی از آفت باقی می ماند که قبلا در تماس با حشره کش معین از بین می رفتند، ولی دیگر حشره کش بر آنها اثری ندارد.

سرعت توسعه مقاومت در جمعیت به عوامل متعددی همچون سابقه پیشین استفاده از سموم، غلظت آفت کش، خاصیت ابقایی سم، شرایط مواجهه حشره، کاربرد سموم مشابه در مراحل مختلف زندگی (نابالغ و بالغ) و اندازه جمعیت بستگی دارد. بروز این پدیده یکی از مشکلات عمده زیست محیطی است. برای جلوگیری از بروز این پدیده، راهکارهای خاصی وجود دارد. ما بایستی به نحوی، در مورد استفاده از آفتکشهای شیمیایی و روش های مبارزه با حشرات و جانوران موذی، تجدید نظر کرده و اقدامات مدیریتی دقیقی اتخاذ کرد. امروزه بهترین راهکار در امر مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی، تدوین برنامه مدیریت تلفیقی آفات است. در این برنامه، به طور کلی سمپاشی و میزان استفاده از آفتکش های شیمیایی به حداقل رسیده و در صورت نیاز، همواره آخرین مرحله و اقدام در راه مبارزه است.

شرکت نوژن گستر پاک زیست در جهت مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی همواره از برنامه مدیریت تلفیقی آفات استفاده کرده و نقشه و برنامه های خود را بر پایه مدیریت تلفیقی آفات طراحی می کند. در این برنامه، ضمن این که ایمن ترین روش ها برای کنترل حشرات و جانوران موذی مورد استفاده قرار می گیرد، هیچگونه مقاومتی از جانب آفات هدف در مقابل روش ها و ترکیبات استفاده شده، ایجاد نشده و در کنار حفظ محیط زیست و سلامتی انسان، ریشه کنی این آفات از محیط انجام خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *